Donto // vývoj software

11.7.2024 - Sdělení uživatelům programu Justtarif 

Aktualizace SW Justtarif 3.60a zahrnuje poslední změny platné od 1.7.2024
a je ke stažení v sekci plné verze.

Zaměřujeme se na vývoj nových aplikací převážně pro právní praxi a to jak na personální počítače s OS Windows tak nově i pro mobilní přístroje pracující pod operačním systémem Windows Mobile a nově i pro Android. Naším nejdéle vyvíjeným produktem je program Justtarif, který primárně pomáhá s různými výpočty v právní oblasti a v současné době mimo advokátů, notářů, exekutorů,správců konkursní podstaty či insolvenčních správců  je používán na více než polovině soudů České republiky. Tento program nabízíme od roku 2002 , v současné době ve verzi 3.60a.

SW Justtarif je průběžně aktualizován v závislosti na změnách právních předpisů, ze kterých program vychází, a  současně pravidelně jsou jeho funkce upravovány  či doplňovány k 1.lednu a 1. červenci každého roku, kdy dochází ke změnám zákonných úroků z prodlení. Další funkce programu jsou postupně rozšiřovány i v závislosti na potřebách uživatelů.

Mezi hlavní funkce aplikace Justtarif patří :

  • výpočet výše odměny advokáta a soudních poplatků dle posledních změn, notáře, exekutora, likvidátora, správce konkursní podstaty či insolvenčního správce
  • výpočet celkových nákladů řízení pro sporné řízení i řízení trestní, včetně 21% DPH a rovněž pro původni 20% DPH
  • stanovení soudních poplatků pro nalézací řízení, z návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu a pro výkon rozhodnutí
  • výpočet cestovného
  • výpočet kapitalizovaného úroku i zákonného úroku z prodlení či  smluvní pokuty
  • výpočet průměrného výdělku
  • výpočet právních mocí (pro trvání  různé odvolací lhůty)
  • výpočet posledního dne lhůty
  • a poskytuje další v právní oblasti potřebné informace